Dužina

 

 

Unos konverzije:


Rezultat konverzije:


Predhodne konverzije:

 

<- Back

Dužina - definicija

Dužina objekta je najveće rastojanje izmeću njegovih ivica. Često se i za tela koja su u obliku namotaja ili savijena, dužinom smatra dužina u maksimalno razvijenom stanju.

Link

Wikipedia

Osoba

Pitagora