Kuvanje

 

 

Unos za konverziju:
Rezultat konverzije:
Predhodne konverzije:

 

<- Back

Hrana - definicija

Hrana je bilo koja tvar koja apsorpcijom u ljudskom organizmu doprinosi ońćuvanju homeostaze istog.

Osoba

Jamie Oliver