Elektronika

 

 

Unos koverzije:
Rezultat konverzije:
Predhodne konverzije: 

<- Back

Struja - definicija

Električna struja je usmereno kretanje naelektrisanja pod uticajem električnog polja ili razlike električnih potencijala.

Link

Wikipedia

Osoba

Nikola Tesla