Kalorije

 

 

Unos koverzije:
Rezultat konverzije:
Predhodne konverzije: 

<- Back

Kalorija - definicija

Kalorija je merna jedinica za energiju. Njeno ime potiče iz francuskog jezika, a izvedeno je od latinske reči calor što znači toplota.

Link

Wikipedia

Osoba

Džejms Preskot Džul