Kalorije

 

 

Unos koverzije:




Rezultat konverzije:




Predhodne konverzije:



 

<- Back

Kalorija - definicija

Kalorija je merna jedinica za energiju. Njeno ime potiče iz francuskog jezika, a izvedeno je od latinske reči calor što znači toplota.

Link

Wikipedia

Osoba

Džejms Preskot Džul