Protok

 

 

Unos koverzije:
Rezultat konverzije:
Predhodne konverzije: 

<- Back

Darsijev zakon

Darsijev zakon je proporcionalan odnos između veličine protoka fluida kroz poroznu sredinu Q, viskoziteta fluida μ i pada pritiska ΔP na datom rastojanju L.

Link

Wikipedia

Osoba

Henri Darsi