Uglovi

 

 

Konverzija iz:
Konverzija u:
Predhodne konverzije:

  

<- Back

Ugao - definicija

Ugao je deo ravni oivičen sa dve poluprave koje imaju zajednički početak.

Link

Wikipedia

Osoba

Euklid